Bjørnkær


Bjørnkær med vand. Bjørnkær


Bjørnkær. Bjørnkær

Intro

Bjørnkær ligger ved Hov syd for Århus. Det er et imponerende voldsted fra 1300-tallet med to firkantede borgbanker omgivet af en voldgrav og en ydervold. Ved udgravninger i 1930’erne afdækkede man fundamenterne til en mindre bygning på den østlige borgbanke...

Bjørnkær ligger ved Hov syd for Århus. Det er et imponerende voldsted fra 1300-tallet med to firkantede borgbanker omgivet af en voldgrav og en ydervold. Ved udgravninger i 1930’erne afdækkede man fundamenterne til en mindre bygning på den østlige borgbanke. Bygningen måler indvendig cirka 4,5 x 6,5 m, og rester af indgangsdøren ses i vestmuren. I de to andre mure er der spor af vinduer. Udenfor bygningen blev der fundet rester af brolægningen. Bjørnkær var ejet af adelsmanden Niels Kalf, hvis enke Abel Puder i 1427 skænkede borgen til biskoppen af Århus. ''Et mystisk destillationssæt'' I det ene hjørne af kælderrummet fandt man ved udgravningen en cirka to meter dyb brønd. Den var blandt andet fyldt med en masse keramikskår, som kunne samles til ikke mindre end 36 genstande: skåle, potter, pander og 16 tragte. Disse tragte er af vidt forskellig størrelse fra 10-54 centimeter høje og glaseret indvendig. I en af tragterne er der boret tre huller ved overgangen til tuden. Der kendes ingen lignende fund, og der må være en speciel forklaring på de mærkelige tragte, som vi ikke kender i dag. Meget tyder på, at sættet har været brugt til destillation enten til brændevin eller til alkymistiske eksperimenter.