Bjørnegaarden Bjørnegårdsvej 135


Bjørnegårdens stuehus set fra gårdspladsen. Foto : Elværksassistent Richard Rasmussen Kerteminde. Neg. i Østfyns Museer.


Gårdspladsen på Bjørnegården med 2 indiske landbrugselever i praktik fra Dalum Landbrugsskole. 1962 Fot. Jørgen Lykkegaard.


Bjørnegården efter branden.

Intro

Tidl. fæstegård under Hverringe - en overgang landhotel indtil branden i 2012. Jorden drives under godset siden 2000.

Bolsted oprettet i "Viby Skov" senest 1660 som andet led i opdyrkningen af kystskoven langs bæltet (købt fra Staten 1607). Opkaldt Bjørnshus efter en fæster, Niels Larsen Bjørn (levede 1713-81). Hans efterfølger og svoger Jens Hansen - kaldt Bjørn efter gården (levede 1748-1808) blev stamfar til den yngre Bjørnslægt, der havde forpagtningen i seks generationer - indtil udgangen af 1999.
Bjørnegårdens bindingsværkslænger var præget af udvikling over lang tid. Ved den ældste beskrivelse til brandforsikring i 1820 nævnes 4 længer på ialt 65 fag, der rimeligvis har indeholdt endnu ældre bygningsdele. I 1851 og 1879 beskrives stuehuset som forandret. Udlængerne nedbrændte 27.7.2012.