Bjørnøgade


Børn bygger hytter på skrammellegeplads mellem Bjørnøgade & Drejøgade.


Karéen, Bjørnøgade i Aalborg, ca. 1975-1985

Intro

Gaden er opkaldt efter Bjørnø en lille ø på 1,5 km2 beliggende 3 km syd for Fåborg. Navnet menes at stamme fra 1200-tallet: Byørnø betydende "øen med bjørne."

Bjørnøgade blev navngivet den 18.05.1948 som en af de 5 sidste gader i Øgadekvarteret i forbindelse med opførslen af en række boligblokke for Selskabet for Socialt Boligbyggeri i Aalborg. Navnene blev foreslået af stadsingeniøren med følgende udgangspunkt: '''"det vil være en Fordel, saavel for Beboerne og Postvæsenet som for Offentligheden i øvrigt, om de 5 Gadenavne, der bliver brug for inde i Karréen kom "i familie med hinanden" og altsaa i det system af ø-navne, som er brugt saa godt som konsekvent til alle Gaderne i Østermarken, dannede en lille "kinesisk Æske" for sig"*.''' De 5 gadenavne: Bjørnøgade, Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade blev foreslået, fordi de alle er mindre øer beliggende syd for Fyn, gaderne blev endvidere placeret alfabetisk fra vest mod øst

Den Store Danske Encyklopædi Aalborg Byrådsforhandlinger C-9-1948 Mag 2.Afd./Teknisk forvaltning: Drift og anlæg 1*