Bjælderbæk


Arkitekt Ernst Heinrich Petersen havde til sin død tegnet over 300 såvel offentlige som private bygninger, hovedsagelig i Kolding og omegn.

Intro

Bjælderbæk, fra okt. 1921 (Tidl. Bjælderbo). Der kom et nyt gadenavn "Skydebanen" på stykket fra Bjældebæk til Stejlbjerg Alle. Ved Byrådsmøde 14/6/1999 blev det vedtaget at nedlægge Gadenavnet Skydebanen og igen lade strækningen indgå i Bjældebæk

Ernst Heinrich Petersen (1883-1953) blev født i Hittfeldt syd for Hamborg i provinsen Hannover. Han var af en gammel murerslægt fra Odense. Da hans far Marius Brahde Petersen fik sit svendebrev som murer, blev han naver og gik på valsen i Tyskland.

1918 blev der udskrevet en konkurrence om et Domhus i Kolding. Ernst Petersens deltog og hans forslag blev valgt til udførelse. Kolding kommune stillede som betingelse, at Ernst Petersen flyttede til Kolding. Familien flyttede til Schjørringsvej 4 i Kolding, hvor der også blev indrettet tegnestue.

Ernst Petersen fik straks masser af opgaver og havde til sin død 12. april 1953 tegnet over 300 bygninger både offentlige og private hovedsagelig i Kolding og omegn. Heriblandt Aldersrenteboliger på Bjælderbæk.