Bistrup Savværk
Intro

Otto Pedersen boede ellers på Bistrupvej 4 og havde sit virke der, og i løbet af 30erne bygger han så savværket op lidt efter lidt. Det sidste han bygger er det ny stuehus, Jorden bliver brugt til at opbevare træstammer og tømmer i en del år. Savværket står helt færdig i 1943