Bispens gård


Bispegården i Klaregade, set fra havesiden. Til højre ses bagsiden af hovedbygningen og til venstre en sidebygning, der lå vinkelret bagud fra forhuset.

Intro

To dage før skomagersønnen Andersen forlod Odense i håb om at gøre karriere ved Det Kongelige Teater i København, opsøgte han bispen Plum som boede her i præstegården.

Andersen ville optræde for at tjene penge til sin store rejse. Bispinden bad drengen om at komme igen om aftenen. Lysekronen blev tændt i stuen, og familien og gæsterne samlede sig i en kreds om H.C. Andersen. I to timer underholdte skomagersønnen gæsterne med uddrag af komedier og tragedier med sang og med at fremsige digte. ”denne Overraskelse var mig meget angenehm.” skrev en af bispens unge gæster i sin dagbog.