Bispens Lysthus


Fredet bygning: Bispens Lysthus ved Odense Å. I baggrunden ses huse fra Filosofgangen.


Fredet bygning: Til venstre i billedet ses Bispens Lysthus ved Odense Å, Klaregadebroen.


Fredet bygning: Bispens Lysthus, Filosofgangen 10 ved Odense Å. Bagved ses Bispegården, Klaregade 17.


Bispens Lysthus - Filosofgangen 10, Odense.


Bispens Lysthus - Filosofgangen 10, Odense.

Intro

Lysthuset ved Odense Å blev opført i 1700-tallet og er fredet. Huset har været flyttet flere gange, men har haft den nuværende placering bag Filosofgangen 10 siden 1915. Lysthuset hørte oprindeligt til bispegården i Klaregade. Man kan se Bispens Lysthus fra åstien mellem Hunderupvej og Munke Mose.

''Publiceret''