Bispegades historie
Intro

I forbindelse med Ribes 1300 års jubilæum i 2010, blev der blandt andet kigget lidt på Ribes gader og enkelte af de historiske huse. Her er, hvad der blev skrevet om Bispegade: Bispegade 13, 15, 17 osv. Foto: Hans Henrik Engqvist

I forbindelse med Ribes 1300 års jubilæum i 2010, blev der blandt andet kigget lidt på Ribes gader og enkelte af de historiske huse. Her er, hvad der blev skrevet om Bispegade: Bispegade (Beliggende i den del af Ribe, der tidligere kaldtes 2. Fjerding eller Sankt Hans Fjerding). Bispegade er en gammel gade. Den kaldtes i middelalderen Sankt Hans Gade efter sognekirken og kirkegården, der lå sydligst i gaden, hvor gaden slår et knæk. 1230 omtales kirken i skriftlige kilder. Den blev revet ned i 1558. 1304 omtales Sankt Hans Gade første gang i skriftlige kilder. 1558 kaldes gaden Bispegårdsgade efter den katolske bispegård, der lå i gaden indtil reformationen. Derefter er den blevet kaldt Bispegade. Selve gaden var så tidligt som i begyndelsen af 1200-tallet piloteret med kraftige, tilspidsede egestolper, op til 2,5 meter lange, i tætte rækker fra P-pladsen ved Tårnborg til Sønderportsgade, mere spredt i den sydlige del af gaden. På toppen af pælene har der ligget vandrette planker, i hvert fald i gadens nordlige del, tæt på Sønderportsgade, hvor kulturlagene var tykkest og vejlaget derfor mest ustabilt. Gaden har aldrig været asfalteret. Den fik den nuværende belægning i 1992, hvor der også blev lavet en arkæologisk udgravning i de op til 5 meter tykke kulturlag. Gaden har været bebygget fra første halvdel af 1200-tallet. Den var gennem århundreder præget af sit tilhørsforhold til kirken. Efter reformationen blev Bispegården og dens have, der gik helt til Hundegade, overdraget til Hospitalet (Sortebrødreklostret). I 1600 og 1700-tallet i byens nedgangstid forfaldt en del af husene og nogle forsvandt helt. De fleste af de nuværende huse i gaden er bygget i 1850`erne.

''Publiceret''