Biskopstorp


På gården Biskopstorp ved Nyborg er fundet to halsringe fra den tidligste jernalder (5-400 f.Kr.). De fortæller bl.a., at skikken med genstande ofret parvis i søer og moser ikke ophører med bronzealderens slutning.

Intro

Et fund af to bronzehalsringe gjort ved Biskopstorp lidt nordvest for Nyborg fortæller os, at bronzealderens offerskik fortsatte ind i jernalderen.