Biskop N. E. Balles barndomshjem


N. E. Balles barndomshjem. Bygningen er opført i år 1700.


N. E. Balles barndomshjem. Bygningen er opført i år 1700.


N. E. Balles barndomshjem. Bygningen er opført i år 1700.


Biskop N. E. Balles barndomshjem. Bygningen er opført i år 1700.


Biskop N. E. Balles barndomshjem. Bygningen er opført i år 1700.

Intro

Bygningen er kendt under navnet Biskop Nicolai Erdinger Balles barndomshjem. Balle var én af 1700-tallets landskendte teologer. Han blev født her d. 12. oktober 1744.

Ejendommen er ifølge BBR opført i år 1700, og er bygget som degnebolig til Vestenskov Kirke. Bygningen er kendt under navnet Biskop Nicolai Erdinger Balles barndomshjem. Balle var én af 1700-tallets landskendte teologer. Han blev født her d. 12. oktober 1744.

Han opvoksede i huset hos sine forældre. Faderen, Søren Petersen Balle var degn ved kirken til sin død i 1758. Moderen afgik ved døden nogle år efter. Forældrene er begravet på Vestenskov Kirkegård. Nicolai Erdinger Balle boede i huset i sin barndom indtil han kom på Slagelse Latinskole i 1758.

Balle havde en lang karriere, bl.a. som hushovmester for Reventlow-familien, professor ved det teologiske fakultet, sognepræst og biskop over Sjællands Stift. Balle var utrolig virksom i arbejdet for at udvikle almuens skoler. Balle blev ved sin død i 1816 bisat i Sankt Petri Kirke i København og senere begravet på Assistents Kirkegård. På Assistents Kirkegård rejste Sjællands præster et mindesmærke over ham, som findes den dag i dag.


Vestenskov Kirkevej 4
4900 Nakskov

Ejendommen blev fredet i 1985.

BBR-nr.: 360-20926

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til den ældre materialeholdning med alle detaljer, herunder bindingsværkskonstruktionen, de hvidkalkede tavl og det stråtækte tag.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til planen med stuer mod haven og birum mod gården, samt de ældre døre med dørgreb og gerichter. I stalden knytter de bærende fredningsværdier sig til grundplanen, med opdeling i større og mindre rum.


Kulturmiljøet omfatter det lille bygningsanlæg, N.E. Balles Barndomshjem, den omgivende haves samt den nære beliggenhed til Vestenskov Kirke, der fortæller om anlæggets tidligere funktion som tjenestebolig for kirkens degn. Endvidere ligger beboelseslængens stuer og prydhaven på traditionel vis ud til vejen, mens gårdspladsen ligger skjult for de forbipasserende bag stuehuset.

I haven står en mindesten for Biskop N.E. Balle. Mindestenen blev rejst af Lolland-Falsters Historiske Samfund i 1928.


Dansk Biografisk Leksikon, bd. 1, 3.udg.. Gyldendal, 1979.
Trap, J.P., Danmark – Maribo Amt, femte udgave, bd. 4, G.E.C. Gads Forlag, 1955.
Lolland-Falsters Historiske Samfund: http://www.lollandfalstershistorie.dk/default.asp?sideid=314