Bisgård Vandmølle

Intro

Ved Bisgård lå tidligere en vandmølle. Vandmøllen nævnes første gang i 1627 som beliggende ved Tarm Bispegård. Møllen nedbrydes ca 1818. I dag er der Dambrug på stedet.