Bisgård


Hovedbygningen på Bisgaard er det sidste element som står tilbage af et firfløjet bindingsværksanlæg der blev opført i løbet af 1600-tallet.

Intro

Mellem Jylland og Sjælland finder vi Samsø, som med sin centrale placering og frodige jord har været et eftertragtet stykke land. På øen er to herregårde: det store Brattingsborg, som var hovedsæde for grevskabet Samsøe og det mindre Bisgård, der fungerede som avlsgård under grevskabet.

''Historien om Bisgaard'' En lille borgbanke i haven til Bisgård vidner om et middelalderligt forsvarsanlæg. I 2010 foretog Nationalmuseet en større udgravning på stedet og det blev i den forbindelse tydeligt, at anlægget var væsentligt større end først antaget. Det formodes, at borganlægget blev opført under kong Erik Menved(1286-1319), som efterfølger til lensborgen Gl. Brattingsborg, der blev erobret og nedbrudt af Marsk Stig i 1289. I 1390’erne pantsatte Margrethe I(1376-1412) gården til Århusbispen og det er formentligt i den forbindelse, at navnet Bisgård er opstået – bispens gård. Efter reformationen (1536) overgik Bisgård til kronens eje og fungerede herefter som præstegård. Den sidste præst til at bebo stedet var Peder Krog, som i 1688 byttede Bisgård til nogle bondegårde i Besser. I 1676 skænkede Christian 5. (1670-1699) herregården Brattingsborg på Samsø til sin elskerinde Sophie Amalie Moth, som året efter oprettede grevskabet Samsøe. I løbet af hendes tid som grevinde blev Bisgård underlagt grevskabet og fungerede som avlsgård under det frem til 1921. Bisgård hører i dag under Brattingborg Gods og er fortsat ejet af slægten Danneskiold Lassen. ''Markante ejere'' 1390’erne-1407: Pantsat til Århus bispestol 1676-1719: Sophie Amalie Moth Samsøe 1677-1921: Under grevskabet Samsøe 1985- : Anders Aage Schou Danneskiold Lassen Læs mere om Bisgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/bisgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Det middelalderlige borganlæg har været omkranset af voldgrave og der er fundet rester af bebyggelse i teglsten og bindingsværk. På borgbanken fandt arkæologer i 2010 en kampstenskælder med pigstensbelagt gulv. I 1600-tallet blev en del af anlægget udjævnet og der blev opført en firlænget gård i bindingsværk. Gennem tiden er bygningerne blevet ombygget og nedrevet, så i dag står kun stuehuset tilbage. Bygningen blev restaureret i 1954 og det er formentlig i den forbindelse, at der blev lagt tegltag på gården. ''Omgivelser'' Bisgård ligger på den vestlige side af Samsø, omgivet af træer, med en lille sø mod nordvest. Gården har været omkranset af vandfyldte grave, hvilket der stadig ses spor af i haven mod syd. I umiddelbar forlængelse mod øst ligger en rund forhøjning, der har indgået som borgbanke i det middelalderlige fæstningsanlæg. ''Bygninger og gods'' 1290’erne: Det middelalderlige forsvarsanlæg blev opført Tidlig 1600-tallet: Christian IV opførte firlænget gård i bindingsværk Efter 1688: Bisgård som avlsgård under grevskabet Samsøe 1921: Grevskabet Samsøe opløst 1954: Bisgård gennemgik renovering

''Fakta'' Adresse: Bisgaard Forte 14, 8305 Samsø Kommune: Samsø Tidligere: Holbæk Amt, Samsø Herred, Onsbjerg Sogn Ejer i 2017: Kammerherre Anders Aage Schou Danneskiold Lassen Funktion 2017: Agerbrug Størrelse 2017: 153 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bevaringsværdig med høj bevaringsværdi

''English'' In the waters between Jutland and Zealand we find the island of Samsø. With its central location and fertile soil it has been a coveted piece of land throughout the ages. There are two mansions on the island: the large Brattingsborg, center for the county of Samsø and the lesser manor Bisgård, which served as a breeding farm for the county. Bisgård can be traced back to the Middle Ages and archaeological excavations from 2010 have shown that there was a major defense installation on the site.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' Nu med "å" i navnet

''Sendt til publicering'' Og nu med "å" i navnet i hele teksten...

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''