Birkum


Birkum bystævne. 19 sten står i rundkreds om et gammelt lindetræ.


Landsbyen Birkum på Fyn. Købmandsbutik. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Birkum på Fyn. Birkum Mejeri. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen

Intro

Birkum er nævnt første gang 1398 i formen Birkum. Navnets oprindelse er ikke helt fastlagt. det kan enten være afledt af birki, som betyder birkebevoksning. Alternativt er det et toledsnavn sammensat af birki og endelsen ’-heim’, der betyder gård eller landsby.