Birket Centralskole


Fra arkitekttegning( arkitekt Christensen, Maribo)


Der står murerbaljer og meget andet uden for den endnu ufærdige Birket Centralskole


Foto fra et klasseværelse


Der blev lavet et kombineret biologi- og fysiklokale


Der var et fint skolekøkken med kogeplader og andet tilbehør


Der var også et sløjdlokale. Det blev også benyttet til aftenskole


På gangene var der sådanne vaskekummer


Til venstre i billedet ses den gule skole, der også rummde lærerboliger. Vinkelbygningen er centralskolen. huset til højre rummede klasselokaler, rum til skolelæge m.v


Gymnastiksal. En lokal sadelmager sørgede for inventar


Et klasselokale blev lavet om til IT-undervisning og tekøkken


Lærerværelset er nu blevet til Lokalhistorisk arkiv

Intro

Birket Centralskole blev påbegyndt i september 1953 og kunne indvies 18/12 1954. Allerede før 2. verdenskrig talte man i sognet om, at der skulle bygges en centralskole, men det blev udskudt på grund af krigen.

Det var arkitekt Chr. V. Christensen fra Maribo, der tegnede skolen. Arkivet har tegninger, betingelser og beskrivelser for skolebyggeriet. Murermester Svend Skovgaard tog sig af murerarbejde, jord- og betonarbejde og kloakering samt sørgede for de til arbejdet tilhørende materialer til en pris af 133.785 kr. Den samlede pris for hele byggeriet beløb sig til ca. 450.000 kr.
Der skulle benyttes arbejdskraft fra Birket Kommune, og der måtte ikke antages udensogns arbejdere, så længe der var ledige, kvalificerede arbejdere der. Indkøb af materialer skulle, hvor konkurrencemulighederne forelå, ske hos de lokale handlende.


Der var 3 klasseværelser og et lærerværelse i stueetagen. Bordene til de yngste klasser var indstillelige Skælskørborde: Til de større elever var der borde med plastbelægning, fabrikeret hos Brd. Petersen, Rødby.
På 1. sal var der et skolekøkken med 4 bageovne og et langt bord med elkogeplader. Der var et sløjdlokale med plads til ca. 20 drenge! ved høvlebænkene. Der var også et par almindelige klasselokaler.
Der var en fin gymnastiksal med diverse tilbehør som plinte, måtter, bolde o.a. Der var vaskekummer på gangen og toiletter til piger og drenge i gården. Der var en stor boldbane bag skolen til rundbold m.m. I den "gamle" gule skole var der bl.a. et skolebibliotek, der også blev benyttet af sognets beboere.


Der har været skole i Birket sogn fra midten af 1700-tallet. Der har været mindre pogeskoler, en privatskole i Torrig, 7-klassede skoler i Lindet og Birket. Skolen i Lindet hørte under Pederstrup.

Den 1. skoleholder, der nævnes i Birket, var Jacob Lund, 1742. Den 1. skole hørte under Halsted Kloster og lå lidt øst for den nuværende gule skole, der er fra 1901.
Den nye centralskole blev taget i brug efter jul 1954. De store elever fra Lindet skole blev flyttet til centralskolen 1954, men de 3 første årgange i Lindet skole fortsatte der indtil 1958, da denne skole blev lukket.
Årsagen til, at der skulle bygges centalskoler var nye krav til undervisningen med bl.a. mere gymnastik, håndarbejde og sløjd.

! 1950'erne og 1960'erne var elevtallet nogenlunde konstant på 120-130 elever, men derefter faldt det. År 2000 blev de 4 ældste klasser flyttet til Ravnsborgskolen i Horslunde. 18/6 2004 var der kun 20 elever tilbage, så skolen blev lukket. Der var dog ikke helt tomt i skolen, idet den de næste 4 år husede specialklasser fra hele Ravnsborg kommune. Sognets indbyggerantal faldt fra 1954 til 2000 med over 400 personer.

Skolen blev ikke brugt fra 2008-2011, hvor projektet Mulighedernes Land og Realdania omdannede skolen til kulturhus med IT-undervisning for sognets beboere, et fotohold, et musikhold, et lokalhistorisk arkiv og samlingssted for sognets beboere.