Birket Andelsmejeri


Birket andelsmejeri . Før havde der været nogle mindre gårdmejerier i sognet. Persoerne er mejeribestyrer Nielsen med familie og et par mejerister.Mejeriet nedbrændte 6/1 1918, men blev genopført


Birket andelsmejeri. 6/1 1918 brændte bygningen ned til grunden, men blev genopført


Mejeriet fik mange præmier for smør og ost


Fimaet Rasmussen ligger på en grund, hvor der dels har ligget et mejeri og en gård


Kontorbygning.


Lidt af den store trykkemaskine


Da mejeriet blev lukket, blev bygningerne anvendt til løgfabrikken LOLA-løg.

Intro

På Bandholmvej 80 i Birket ses nogle spredte bygninger. Det er firmaet Rasmussen, der trykker reklamer på lightere. Oprindeligt lå Birket Andelsmejeri her og senere virksomheden LOLA-Løg.

På matriklen lå der først et mejeri. Det blev bygget 1897. Der havde i sognet været flere mindre gårdmejerier, der nu blev til Birket Andelsmejeri.
Andelsmejeriet brændte 6/1 1918. Den voldsomme brand fik gavlen til at vælte ud på vejen.

Mejeriet havde omkring 1930 205 leverandører med ialt 1400 køer. Der blev produceret 3648 kg smør til hjemmemarkedet og grossister. Der var en mejerist, 2 elever og 10 mælkekuske. Mejeriet fik mange medaljer for smør og ost. Smørret blev solgt i dritler, fremstillet af stave fra Kragenæs Savværk. Det var en lokal arbejdsmand, der lavede dritlerne. Mejeriet blev lukket 30/10 1962.

I 1935 -39 var der en isproduktion på andelsmejeriet. På et år blev der solgt 1159 ispinde á 15 øre, 7108 ispinde á 11 øre og 49398 ispinde à 7 øre. Desuden blev der solgt 517 liter vaffelis og 1131 liter dessertis.

På mejeriet blev der også anlagt et andelsbaseret frysehus. I 1948 blev de første pakker kød frosset der. Det var det første sted på Lolland, der havde de specielle kanalplade-køleelementer. Efterhånden blev der 200 boxe. Det blev lukket i 1969, dels fordi mange fik hjemmefrysere, dels fordi der forestod en større renovering.


Da andelsmejeriet blev nedlagt og flyttet til Maribo, blev bygningerne overtaget af fabrikken LOLA-løg, der var startet af Svend Grønlund, der ejede restaurant Lido i Nakskov Den fremstillede både ristede og bløde løg. Da fabrikken gik bedst, var der 40 ansatte. Produkterne blev solgt til IRMA og andre kæder og blev også eksporteret til Sverige og Tyskland.

Efterhånden blev konkurrencen for stor, så fabrikken blev solgt til De danske Spritfabrikker.
Den 15/2 1989 gik produktions- og lagerbygningerne op i flammer ved en storbrand. Ejeren af løgfabrikken kendte en fabriksejer i København, der skulle bruge god plads til sin virksomhed: det var firmaet Rasmussen, der skulle bruge mere plads til sin trykkevirksomhed.


Efter oprydning efter branden og nyopførte bygninger startede firmaet Rasmussen på Bandholmvej 80.
Det blev det største i Norden af sin art. Der var kun 7 ansatte. 2 ansatte passede den store trykkemaskine, der kunne trykke reklamer på 80 lightere i minuttet. Lighterne blev fremstillet i Fjernøsten og kom i store containere. Loftkonstruktionen på lagerbygningerne var specielt fremstillet, så der ikke skete de store skader, hvis der skulle ske en eksplosion. Der var store sikkerhedskrav . Lighterne blev solgt til Norden, Island, Grønland og Færøerne. Der var ikke salg til private. Firmaet lukkede 2012.