Birkendegård


Birkendegård. Birkendegård


Birkendegård ses til højre. Birkendegård ligger på bakketoppen som ses til højre i billedet

Intro

Overdrevsbakken ligger en kilometer syd for Birkendegård ved Kalundborg. Bakken hæver sig højt over det omgivende landskab og har en omkreds på 200-300 meter. Den regelmæssige form får bakken til at ligne en gigantisk gravhøj. Bakken har dog fået form af istidens aflejringer...

Overdrevsbakken ligger en kilometer syd for Birkendegård ved Kalundborg. Bakken hæver sig højt over det omgivende landskab og har en omkreds på 200-300 meter. Den regelmæssige form får bakken til at ligne en gigantisk gravhøj. Bakken har dog fået form af istidens aflejringer. Bakkens form har også tiltrukket mennesker i sten- eller bronzealderen. Omkring bakkens fod har de bygget tre cirkler af kraftige stolper eller stenstøtter uden om hinanden. Den yderste cirkel er hele 960 meter i omkreds. Anlægget er borte nu. Det kendes kun fra arkæologiske undersøgelser. Midt på bakkens top er der dog stadig rester af en stenkiste. ''Kalundsborgs svar på Stonehenge '' Cirklerne ved Birkendegård er enestående i Danmark. Der er mange lignende cirkler af sten eller stolper på de britiske øer. De bliver kaldt stonehenge- eller woodhengeanlæg. De mest kendte er Stonehenge og Avebury Ring i det sydlige England. Her er enorme sten stillet op i ring. Vi ved ikke præcist, hvad de blev brugt til. De arkæologiske undersøgelser af anlægget ved Birkendegård gav ikke nogen præcis datering. Resterne af stenkisten på bakketoppen tyder på, at anlægget stammer fra bondestenalderens slutning for cirka 3.800-4.600 år siden. Der er ikke offentlig adgang til anlægget, men Overdrevsbakken kan ses nede fra Kalundborgvej lige ud for Birkendegård.