Birgittinerklostret i Maribo


Mariebo Kloster beskrevet i Resens Atlas


Klosterruinen. I baggrunden ses husene i Klostergade


Model af Mariebo Kloster. Kirken adskildet munke- og nonneklostret.


Klosterruinen set fra Maribo Domkirke


Klosterruinen med 'Klostersøen' i Baggrunden

Intro

Dele af Birgittinerordenens store dobbeltkloster er i dag en ruin. Fra starten hed klosteret Mariebo Kloster (Mariebo: stedet hvor Maria bor). Landsbyen, hvor klosteret blev anlagt, hed den gang Skimminge. Først i 1416 blev landsbyen købstadsrettigheder.

Klosterets Historie Det er den hellige Birgitta af Vadsternas åbenbaringer og forskrifter, der ligger til grund for klosteret i Maribo.
Margrethe den Første forærede omkring år 1400 bl.a. borgen Grimstrup, som ligger nord for det nuværende Maribo, til klostergrundlæggelsen.Hun ønskede bl.a. at man skulle bruge teglstene til ”deraf at skulle bygge et Kloster”. Den tilhørende jord skulle være med til at sikre klosterets økonomi.
Klostret blev anlagt ved landsbyen Skimminge på Lolland. Formålet var at bygge et kloster ”i Vor Frues og Sankt Birgittes Hæder”. Klostret blev anlagt som et dobbeltkloster, det vil sige et kloster hvor der var både nonner og munke. Kønnene var dog stærkt adskilte således, at der ikke var nogen, der ville falde for fristelsen til kønslig omgang. Nonneklostret kom til at ligge mod nord og munkeklosteret syd for kirken. Byggeriet stod færdigt omkring 1470.
Allerede i 1416 gav kongen klostret ret til at anlægge en købstad. Købstaden fik navnet Maribo. Den store klosterkirke står endnu. Nonneklosteret henligger i dag delvist som en stor ruin. Resten af nonnernes kloster og hele munkenes kloster ligger stadig uudgravede på nord og sydsiden af kirken.