Bindingsværker i Fredericia
Intro

Fredericiaegnen har nogle karakteristiske bindingsværker. Et velbevaret eksempel på et lokalt bindingsværk er Kringsminde, som ligger i Egeskov og hører under Museerne i Fredericia. Billedet viser et eksempel på Trelderød, en særlig afart af rød som ses i bindingsværker i Trelde.

I området mellem Vejle Fjord og Kolding Fjord er der nogle særlige, gennemgående træk i bindingsværkshuse. Eg er den hyppigste træsort, og husene har typisk dobbelte dokker, altså dobbelte rækker af lodret tømmer i facaden. Tavl, som er de sten der udfylder mellemrummene mellem tømmerstykkerne i bindingsværkshuse, er typisk kalkede i Fredericiaegnens bindingsværk, og bindingsværket i sig selv er sædvanligvis malet. Eksempelvis har flere Treldegårde den særlige ”Trelde-røde” farve, som er en blanding af engelsk-rød og italiensk-rød. Tavlene i mange bindingsværksstalde er dekoreret med lufthuller formet som kors eller pile i hver tredje eller hvert fjerde tavl. Et eksempel på det typiske bindingsværk på Fredericiaegnen er Kringsminde, som ligger i Egeskov. Kringsminde er en del af Museerne i Fredericia og er også beskrevet på Historisk Atlas.