Billund Skole


Billund Skole


Lærerindeboligen


Billund Skole


Billund Skole


Enggårdskolen


Grundstensdokument

Intro

Den nærmeste tidsangivelse for Billund Skoles ibrugtagning fremgår af et brev dateret 7. oktober 1890. Brevet var fra provsten i Lejrskov til præsten i Grindsted for at fortælle, at nu var skolerne i Krog og Billund klar til indvielse. Billund Skole blev hovedskole. Krog Skole var biskole.

''Skoleudvidelser'' 1914 blev Billund stationsby. Befolkningstallet steg og børnetallet steg så meget, at en skoleudvidelse var nødvendig. Der blev bygget en lærerindebolig og et klasseværelse lidt nord for den første bygning, Den hvide Skole, så der blev en skolegård imellem de to bygninger. Den samlede pris for byggeriet lød på 7.794 kr. 1937 kom der en skolelov som krævede, at der fandtes gymnastiksal med baderum og toiletter, skolekøkken og sløjdlokaler ved landsbyskoler. I 1940 byggedes en fløj ved vestenden af de tidligere bygninger. Indvielsen blev omtalt i Vestkysten den 27. november 1941. Pris: 73.000 kr. 1955 blev der tilføjet tre nye klasselokaler til lærerindeboligen. Lejligheden blev samtidig renoveret for en pris af: 148.832 kr. Allerede ved indvielsen nævnte førstelærer Hansen, at der snart ville blive behov for endnu en skoleudvidelse. Planlægningen af den næste udvidelse begynder i 1959. Sognerådet diskuterede om der skulle bygges 10 eller 13 klasselokaler plus nogle faglokaler. På det tidspunkt tog adskillige elever til realskolen i Grindsted. Resultatet blev, at man byggede så der blev plads til en realafdeling i Billund Skole. Desuden skulle der bygges en lærer- og lærerindebolig mere. Sognebiblioteket fik sin plads på skolen. Biblioteket blev taget i brug 7. januar 1962. Indvielsen af denne skole skete 20. august 1963. Pris: 2,7 mill. Kr. 1969 lægges de første planer for en ny skole på Søndermarken. I 1970 sættes planlægningsarbejdet dog midlertidig i bero pga. stagnation i børnetilvæksten. Man regnede med at den eksisterende skole kunne dække behovet de næste 10 år. Det var dog nødvendigt at opføre tre pavilloner indeholdende fire klasselokaler og et skolebibliotek. Pris: 508.101 kr. 1972 august måned var elevtallet 667. Der blev bygget seks nye lokaler øst for skolen samt nye administrationslokaler. Pris: 1,2 mill. kr. Planlægning af Søndermarkskolen tog igen fart. Kommunalbestyrelsen besluttede, at den nye skole i Søndermarken skulle kunne tages i brug i 1977. Ved skoleårets start i 1977 var 1. etape af Søndermarkskolen klar til at modtage elever. Der var nu to skoler i Billund. Billund Skole måtte ændre navn. Navnet blev ''Enggårdskolen'' fordi den jord skolen var bygget på i sin tid blev udstykket fra gården ”Enggård” 1982 – 1985 Enggårdskolen ombygges til en klyngeskole. Med støtte fra Ole Kirks Fond opføres en træningshal. I april 1985 fejredes færdiggørelsen af den renoverede Enggårdskole. Pris: 23,6 mill kr. '' '' '' ''

''International Skole '' 2013 åbnede Den Internationale Skole i Billund i Enggårdskolens tidligere bygninger. Lego Fonden erhvervede Enggårdskolen og oprettede en International Skole. Søndermarkskolen har ændret navn til BillundSkolen.

''Den hvide Bygning'' Det lykkedes at bevare Den hvide Bygning. I 1985 blev der nedsat et udvalg af lokalhistorisk interesserede og skolefolk til at planlægge hvordan bygningen kunne bruges og skulle restaureres. Ole Kirks Fond var igen behjælpelig med økonomisk støtte. Første juli 1989 blev Den hvide Bygning overdraget til Lokalhistorisk Forening. Den gamle skolestue er indrettet med gamle skoleborde. Der er lavet køkken med gammeldags komfur og et bryggers med gruekedel. En stor del af bygningen er udstillings- og arbejdslokale. Kilde: Sognets Stolthed Skole i Billund i 100 år ved Ingrid og Kaj Schmidt