Billeskov


Fredet bygning: Billeskov, Billeskovvej 9.

Intro

Billeskov hovedgård ligger på det frugtbare Vestfyn. Den blev oprettet som enestegård af Steen Bille på en udstykning fra hovedgården Kærsgård i slutningen af 1500-tallet.