Bikuben i Silkegade


Bikuben. Den tidl. sparekassen Bikuben

Intro

Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857 under navnet ”Dansk Spare- samt Børne- og Alderdomsforsørgelsesforening”. Ligesom de flittige bier samler honning til vinteren, skulle medlemmerne spare op til deres børn og alderdom...

Sparekassen Bikuben blev stiftet i 1857 under navnet ”Dansk Spare- samt Børne- og Alderdomsforsørgelsesforening”. Ligesom de flittige bier samler honning til vinteren, skulle medlemmerne spare op til deres børn og alderdom. Mottoet ”Flid og Nøjsomhed giver Velstand” gik rent ind hos de mindrebemidlede Københavnere. I 1883 var det nødvendigt med større lokaler. Valget faldt på Silkegade midt i København. En af tidens fremtrædende arkitekter, J.D. Herholdt, der også stod bag Nationalbanken, tegnede en bygning inspireret af italiensk renæssancearkitektur i rød blank mur med gesimser i sandsten. I 1929 udvidede arkitekt Gotfred Tvede ejendommen med hjørnet mod Pilestræde i samme formsprog. ''Sparekassen var hjælp til selvhjælp'' Ordet pengeinstitut er i dag næsten synonymt med banker, aktier og profit. Men i 1800-tallet og langt ind i 1900-tallet var sparekasserne langt mere udbredt. Allerede fra landets første sparekasse blev stiftet i 1810, var grundidéen at opmuntre mindrebemidlede til at spare op til gavn for dem selv og samfundet. I løbet af 1800-tallet blev der oprettet 500 sparekasser over hele landet. I 1923 var der en sparekassekonto for hver anden dansker. Sparekassernes virksomhed var nøje reguleret ved lov for at sikre indskydernes penge. På grund af den hårde konkurrence med bankerne i efterkrigstiden lempede man reglerne for sparekasserne i 1975 og 1988. Det udviskede forskellene mellem de to pengeinstitutformer.