Bidstrup


Bidstrup er opført 1754-1760 efter tegninger af N.H. Riemann. Herregården er fortsat i familien Lichtenbergs eje


Bidstrup set fra luften

Intro

Den imponerende hovedbygning og symmetriske avlsgård dominerer landskabet omkring Lilleådalen. Den lange række af ejere fortæller en spændende og dramatisk historie, lige fra adelsoprør til majestætsfornærmelse og landflygtighed. Bidstrup har været i slægten Lichtenbergs eje siden 1749.

''Historien om Bidstrup'' Den første gang stednavnet ”Bidstrup” optræder på skrift er i 1345 og tilskrives her Petrus Jensen Galskyt. I begyndelsen af 1500-tallet tilfaldt Bidstrup den berygtede adelsmand og rigsråd Predbjørn Podebusk. Denne var kraftig modstander af Christian II’s (1513-1523) politik og deltog som en af lederne i den jyske adels oprør 1522-1523. Efter en tid i delt eje mellem Podebusk- og Gyldenstierne-slægten endte hele Bidstrup på Gyldenstiernernes hænder. Den rige adelsmand Kaj Lykke, som var gift med Øllegaard Gydenstierne til Bidstrup, blev i 1661 dømt fra ære, liv og gods, da han havde spredt onde rygter om dronning Sophie Amalie. Han måtte drage i landflygtighed og kunne først vende hjem til sin kone og Bidstrup efter dronningens død. Frem til 1749 havde Bidstrup skiftende ejere, men erhvervedes herefter af den stenrige købmand Gerdt Hansen de Lichtenberg. Han havde over en længere periode samlet en stor mængde gods og iværksatte i 1754 en storstilet ombygning af Bidstrup. Herregården Bidstrup er den dag i dag stadig i familien Lichtenbergs eje. ''Markante ejere'' (1503)-1541: Predbjørn Clausen Podebusk 1662-1686: Øllegaard Knudsdatter Gydenstierne 1686-1708: Johan Rantzau 1749-1764: Geert Hansen de Lichtenberg 1986- : Geert F. Honnens de Lichtenberg Læs mere om Bidstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/bidstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Johan Rantzau påbegyndte i 1698 opførelsen af Bidstrups trelængde hovedbygning i røde teglsten, men i kælderen findes rester af endnu ældre byggeri. Bidstrup fik under Gert Hansen de Lichtenberg sit stilistiske særpræg. Han iværksatte en gennemgående ombygning af hovedhuset og udbyggede ligeledes avlsgården. Bidstrups karakteristiske byggestil refereres til som ”jysk barok” og på Bidstrup kommer den til udtryk gennem den bygningsmæssige symmetri, de svungne gavle og den indvendige rokokoudsmykning. Bygmesteren bag dette byggeri var den tyskfødte Nicholaus Hinrich Rieman. ''Omgivelser'' Bidstrup er beliggende i Lilleådalen, hvor Lilleåen og Voer Mølle Å bugter sig tæt op ad herregården. Til Bidstrup ligger en stor have i barok- og landskabelig stil med alléer, springvand, kæmpehøj og lysthus. I haven findes også rester af vandgrave, der nu indgår i haven som sø. I nærområdet findes også omfattende skovarealer, som hører under Bidstrup. ''Bygninger og gods'' 1590: Ladegård opført 1698: Trefløjet hovedbygning opført 1754-1760: Bidstrup ombygget i ”jysk barok”-stil

''Fakta'' Adresse: Bidstrupvej 1, Granslev, 8870 Langå Kommune: Favrskov Tidligere: Viborg Amt, Houlbjerg Herred, Granslev Sogn Ejer: Geert F. Honnens de Lichtenberg (2016) Funktion: Agerbrug, skovdrift, savværk, erhvervsudlejning, boligudlejning og publikumsaktiviteter (2016) Størrelse: Ager 236 ha, eng 65 ha, skov 682 ha, park/have 22 ha, sø 5 ha (2016) Fredning: Fredet Adgang: Åbent for offentligheden ved rundvisning og arrangementer

''Bidstrup'' With its impressive main building and symmetrical home farm Bidstrup dominates the surrounding countryside. The large buildings and designated landscape testify to the importance of the manor and the long line of owners tells an exciting and dramatic history, from rebellion among the nobility, 'lese majeste' and exile. Bidstrup has been in Lichtenberg'ernes ownership for more than 250 years and remains so to this day. The manor house was rebuilt 1754-1760 in a style characterized as 'Jutland baroque' by the architect Nicholaus Hinrich Rieman. The manor is adorned by its original 18th century rococo interiors.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''