Betondækningsgrav
Intro

I perioden 1944-1946 og i 1951 blev der i flere danske byer bygget en række betondækningsgrave, hvor det var muligt hurtigt at søge beskyttelse i katastrofetilfælde. Betondækningsgravene skulle beskytte mod større eksplosioner, radioaktiv stråling og kemiske kampstoffer.

[https://www.facebook.com/HjoerringKommunearkiv/videos/713805459978714 https://www.facebook.com/HjoerringKommunearkiv/videos/713805459978714]

Betondækningensgraven ved Dronningsgade 16 var en type 1 betondækningsgrav, der var beregnet til at beskytte 50 personer under et evt. angreb. Her er en plantegningen over den type betondækningsgrave. [https://kommunearkiv.hjoerring.dk/Media/637590018958374104/Tegning%20over%20betond%C3%A6kningsgrav%20-%20statens%20civile%20luftv%C3%A6rn%201944.pdf https://kommunearkiv.hjoerring.dk/Media/637590018958374104/Tegning%20over%20betond%C3%A6kningsgrav%20-%20statens%20civile%20luftv%C3%A6rn%201944.pdf]

Du kan læse mere om Betondækningsgrave og den kolde krig i Hjørring om omegn i Hjørring kommunearkivs kildepakke om den kolde krig her: [https://kommunearkiv.hjoerring.dk/kildepakker-til-undervisningsbrug/den-kolde-krig https://kommunearkiv.hjoerring.dk/kildepakker-til-undervisningsbrug/den-kolde-krig]

''Publiceret''