Betondækningsgrav


Dækningsgraven er meget tilgroet

Intro

En betondækningsgrav er et beskyttelsesrum. Den er beregnet til, at forbipasserende trafikanter kunne søge tilflugt under et luftangreb. Dækningsgraven her på Vedstedvej er en såkaldt type I. Dækningsgravene i Rødovre af denne type er bygget i de sidste år af 2. Verdenskrig 1944-1945.

En betondækningsgrav er et beskyttelsesrum. Den er beregnet til, at forbipasserende trafikanter kunne søge tilflugt under et luftangreb. Dækningsgraven her på Vedstedvej er en såkaldt type I. Dækningsgravene i Rødovre af denne type er bygget i de sidste år af 2. Verdenskrig 1944-1945.. Der var plads til 50 mennesker i en type I. ''Den Kolde Krig'' Efter 2. Verdenskrig begyndte man at sløjfe dækningsgravene. Da det blev klart, at Den Kolde Krig var en realitet, indstillede man sløjfningen. I midten af 1960'erne blev dækninggravene moderniseret. De fik ståldøre i stedet for de originale trædøre og et ventilationssystem, så man kunne få frisk luft og skabe et overtryk inde i kuplen. Overtrykket ville hjælpe med at holde kemiske kampstoffer og radioaktivt nedfald efter et angreb med atomvåben ude af dækningsgraven.