Betondækningsgrav


Dækningsgraven


Dækningsgravens to nødudgangstårne viser hvordan det er to grave der er bygget sammen.

Intro

En betondækningsgrav er et beskyttelsesrum. Den er beregnet til, at forbipasserende trafikanter kunne søge tilflugt under et luftangreb. Dækningsgraven her bag Damhustorvet er en såkaldt type IA. Dækningsgravene i Rødovre af denne type er bygget i de sidste år af 2. Verdenskrig 1944-1945.

En betondækningsgrav er et beskyttelsesrum. Den er beregnet til, at forbipasserende trafikanter kunne søge tilflugt under et luftangreb. Dækningsgraven her i gården bag Damhustorvet er en såkaldt type IA. Dækningsgravene i Rødovre af denne type er bygget i de sidste år af 2. Verdenskrig 1944-1945.. En type IA består af to sammenbyggede dækningsgrave med plads til i alt 100 mennesker. ''Den Kolde Krig'' Efter 2. Verdenskrig begyndte man at sløjfe dækningsgravene. Da det blev klart, at Den Kolde Krig var en realitet, indstillede man sløjfningen. I midten af 1960'erne blev dækninggravene moderniseret. De fik ståldøre i stedet for de originale trædøre og et ventilationssystem, så man kunne få frisk luft og skabe et overtryk inde i kuplen. Overtrykket ville hjælpe med at holde kemiske kampstoffer og radioaktivt nedfald efter et angreb med atomvåben ude af dækningsgraven.