Bespisningsanstalten Samaritanen


Bespisningsanstalten Samaritanen - set fra Overgade


Bespisningsanstalten Samaritanen - set fra Claus Bergs Gade


Bespisningsanstalten Samaritanen - set fra Claus Bergs Gade

Intro

Claus Bergs Gade 1 i Odense ligger bygningen, der husede bespisningsanstalten Samaritanen. Samaritanen købte i 1918 Overgade 42 og bagbygningen ud mod Claus Bergs Gade husede herefter bespisningsanstalten frem til 1968. I dag indgår bygningen i Museum Odense komplekset.

''Fattige i Odense'' Igennem hele historien har en stor del af befolkningen ikke kunnet klare sig selv. Antallet har i sagens natur svinget med de samtidige konjunkturer, men det anslås, at mellem en tredjedel og en fjerdedel af befolkningen til tider har været afhængige af andres hjælp, for at kunne overleve. Fra gammel tid var det primært de nære pårørende, der påtog sig disse forpligtigelser, dvs. familie, naboer, håndværkslav og lignende, men det slog ikke altid til. ''Folketælling og mørketal'' I en folketælling fra Odense i 1672 angives 650 personer som fattige. Det vil sige, at de var for syge eller gamle til at arbejde. Men tallet dækker ikke over det reelle antal af fattige i byen. Mange havde ifølge folketællingen små jobs som spindere, vaskekoner, syersker, daglejere og lignende, der ofte kun muliggjorde et liv på et absolut eksistensminimum. Folketællingen fra 1672 indikerer altså, at op mod 40 % af Odenses befolkning levede i fattigdom. ''Sult, hjemløshed og kriminalitet'' For byens fattige var sulten en daglig trussel. Boligen kunne være et lille hummer i en ussel gyde eller på et loftsværelse, og kun en lille ydelse fra fattigvæsnet og privat velgørenhed fik tilværelsen til at hænge sammen. Få heldige kunne få plads i en fattigbolig eller en fattiginstitution. Andre blev hjemløse, gik i hundene eller kom på kant med loven og endte på forskellige tvangsanstalter. Byens rige levede derimod et liv i luksus i de store huse langs hovedgaderne. De havde råd til tjenestefolk og uddannelse. Langt de fleste af byens indbyggere levede dog i det jævne lag mellem de to ekstremer. '' Udstilling'' På Møntergården kan du se mere om byens fattige i udstillingen ”Fyn – midt i verden” og besøge udstillingen i den lille fattigstiftelse ”Pernille Lykkes Boder” fra 1617. Du kan læse mere om udstillingerne her: [https://montergarden.dk/udstillinger/ https://montergarden.dk/udstillinger/]

''Bespisningsanstalten opstår'' I 1893 gik byens fagforeninger og Socialdemokratisk Forbund sammen om at bekæmpe sulten blandt de fattige børn i Odense. Fagforeningerne og Socialdemokratisk Forbund ønskede at bespise de mange fattige børn, men manglede de fysiske rammer. Derfor foregik maduddelingerne først hos Frelsens Hær og senere i Arbejdernes Forsamlingsbygning på Kongensgade. I 1895 blev Bespisningsanstalten Samaritanen oprettet. ''Anstalten rykkes'' Samaritanen lejede sig i de første år ind hos Fællesorganisationen i Kongensgade 51. Fællesorganisationen skilte sig dog af med ejendommen i 1903, og Samaritanen var endnu engang hjemløs. De indgik derfor et nyt lejemål med Den danske Arbejderforening, som havde lokaler i Overstræde. I 1918 købte Samaritanen Overgade 42, hvor den lange bygning ud mod Claus Bergs Gade (dengang Mellemstræde), blev indrettet med køkken og spiselokale. ''Bespisning af de fattige'' Vinteren var højsæson for Samaritanen, som serverede gule ærter med flæsk for de sultende. Anstalten ydede en markant støtte til byens fattige børn og voksne. I Samaritanens første tid, var det især børnene der kom for at få mad. Men fra omkring 1930 steg antallet af voksne som blev bespist. I krigsårene mellem 1940-1945 stegantallet af bespisninger til nye højder, fx blev der i 1942 serveret 81.850 portioner mad til voksne og 53.944 til børn. Efter krigen faldt antallet igen, men der blev stadig uddelt meget mad. I 1956 blev der uddelt over 60.000 portioner mad fra Samaritanens køkken. Samaritanen forblev i Claus Bergs Gade indtil den lukkede i 1968. Du kan læse mere om bespisningsanstalten på Historiens Hus' hjemmeside [https://odenseleksikon.wordpress.com/samaritanen/ https://odenseleksikon.wordpress.com/samaritanen/]

''Publiceret''