Bertel Nielsens Vej


Bygmester Bertel Nielsen (1890-1960) t. h. overrækker en vase dekoreret med et billede af Hotel Australia til el-installatør Franz-Leo Larsen. Billedet er muligvis fra indvielsen af Hotel Australia i 1957. Fotograf: Ukendt.


Bygmester Bertel Nielsen, t. v., og søn inspicerer byggeriet af Hotel Australia, o. 1955. Bertel Nielsen tog gerne selv del i byggeriet af hotellet, der stod færdigt i 1957. Fotograf: Ukendt.


Bertel Nielsensvej, vinteren 2009. Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Bertel Nielsen (1890-1960), der som eneentreprenør stod bag adskillige store vejlensiske byggeprojekter. Det mest omfattende var saneringen af Gammel Havn kvarteret i 1950'erne. Bertel Nielsen var sognerådsformand i Vinding 1955-1960

Bertel Nielsens forældre udvandrede til Australien i 1886, og her blev han født i 1890. Familien vendte i 1896 tilbage til Danmark, og faderen nedsatte sig som murermester og skorstensfejer i Sellerup. Bertel fik en god og alsidig håndværkeruddannelse hos faderen, og den energiske unge mand begyndte efter militærtjenesten som selvstændig, idet han i 1912 overtog faderens murermesterfirma.

De første byggeopgaver var husmandssteder på egnen, men efterhånden blev det også til adskillige villaer. Han kopierede det australske system med, at én mand stod for alle byggeriets faser, og efter dette princip gik han i gang med stadigt større byggeprojekter. I 1930’erne opførte han det store Lido-kompleks med svømmehal samt en række funkisvillaer i Mølholm, og i begyndelsen af 1950’erne kom der gang i det store saneringsprojekt, der fuldstændig forandrede Gammel Havn kvarteret. Foruden 5-etagers boligblokke langs Borgvold, Gammel Havn og Dæmningen, opførte Bertel Nielsen en stor moderne biograf – ”Lido-teatret” og det 12-etager høje Hotel Australia. Ved hotelindvielsen den 1. april 1957 konstaterede en kontorchef fra Boligministeriet, at hermed stod den største private boligsanering i Efterkrigstiden færdig. Bertel Nielsen nærede et ønske om at sætte sine forældre et varigt minde, og derfor bekostede han opførelsen af Mølholm Kirke, der blev indviet i 1952. Ud over de mange byggeaktiviteter blev der også tid til en interesse for lokalpolitik. Således blev han i 1950 indvalgt i Vinding Sogneråd, hvor han i 1955 overtog formandsposten. Bertel Nielsen døde i 1960.

Henvisninger:
Worm, Th.: Bertel Nielsen - bygmester og igangsætter. u.å.
Vejlewiki: Bertel Nielsen, Hotel Australia, Lido, Lido-teatret og Gammel Havn