Beplantning omkring BrosbølIntro

Beplantningen omkring Brosbøl begyndte 1878

''Beplantningen omkring Brosbøl begyndte 1878'' De to brødre, Jens født 17. september 1849 og Thomas den 21.2. 1844, er født på den gamle Brosbøl Kro, der dengang lå ved bækken, ca. 200 m øst for den nuværende gård. Det var deres fader, Søren Thomsen også kaldet Søren Brosbøl, der i anledning af den nye vejs anlæggelse omkring 1850 flyttede gården til dens nuværende plads. Beplantningen tog sin begyndelse i 1878 og strakte sig over en del år. Der blev tilplantet 40 tdr. land, der nu står som en smuk skov, og som avisen skrev: '''Så den nu danner læ for resterne af en fortids egeskov, som under de nye gunstige forhold rettede sig op igen, og her er nu en mangfoldighed af træer og flora, som sjældent ses magen til i Vestjylland.''' Flere år efter, i juli 1959, stod i Vestkysten: '''Vestjylland i dag er frodig og i den grønne tid kan man vel også driste sig til at sige en smilende landsdel'''. Og Salomon Frifelt refereres for ved Historisk Samlings sommermøde at udtale: '''Uden de gamle slægters næsten umenneskelige slid, deres afsavn og glæde over at stride for kommende slægter, havde frodigheden i dag været mindre og livet for vor tids mennesker sværere. Mindesten hist og her minder os om de gamles indsats, som f.eks. mindestenen i plantagen ved Brosbølgaard for Jens og Thomas Sørensen. Sammen med hundreder af navnløse slidere var disse to med til at gøre Vestjylland frodigere og bedre at leve i.''' '''Derfor satte man stenen, men hvorfra kom inskriptionen? Ja i virkeligheden vidste man ikke rigtigt, hvorledes man i få linjer skulle udtrykke taknemmelighed og samtidig mindes deres indsats på plantningens område. Det var så den tid, da fængselsafdelingen i Brosbøl var en hyggelig kro, hvortil også landevejens farende svende søgte. En af disse havde hørt om vanskeligheden med denne hersens tekst. Det spekulerede han meget over - og da han sagde farvel dagen efter, gav han kromanden en lille seddel: - måske, '''sagde han''', kan det her bruges. '''Det kunne det i høj grad.''' ''' Teksten lød: '''''I grov og planted,''''' '''''og Gud gav grøde,''''' '''''så skov nu grønnes,''''' '''''hvor før var øde.''''' Indskriften på stenen var udført af sten- og billedhugger Christiansen og Søn Varde. ''''' ''''' Hvem forfatteren var, blev aldrig opklaret. Det var en af landevejens farende svende - en af de navnløse, så mindestenen kan næsten siges at have dobbelt betydning.

''Mødeplads for egnens folk'' Stedet, hvor mindestenen blev rejst i 1933 var ikke tilfældigt valgt, for stedet havde i mange år været et yndet udflugtsmål for egnens beboere, og det vides, at fra før 1900 var pladsen mindst en gang om året blevet brugt til at afholde kæmpestore sommermøder, hvor der kom rigtig mange mennesker.

Der kan læses meget mere om egnen omkring Brosbøl, Brosbølgaard og de mennesker der har boet på egnen i hæftet "En skjøn plet der ve' Brosbøl, Tarm Skrevet af Inger Hansen Udgivet af Egvad Egnshistoriske samling 2012