Beplantning af Tarm Hede


Stenen i Lilleskoven


Stenen flyttet til Tarm Plantage


Tømmerhandler Tage Nielsen, direktør Svend Holst og bankdirektør Jørgen Christensen


Kort over Tarm Plantage ApS 2017

Intro

Beplantningen af Tarm hede

''A/S Beplantningen af Tarm Hede'' A/S Beplantningen af Tarm Hede, som aktieselskabet blev døbt, fik sine første love og vedtægter den 29. marts 1885, og rådede over en aktiekapital på 5.400 kr. I den første bestyrelse sad Sagfører Chr. Jensen, distriktslæge Frederik Willemoes Kampmann samt korn- og foderstofhandler Søren Chr. Pedersen også kaldet Sønderskov, - med sagfører Chr. Jensen som formand. Stenen blev opsat i Lilleskoven i 1948 og flyttet til plantagen bag Fuglekvarteret i 1975 ''''' ''''' '''''Tekst på stenen''''''''''': ''''' '''''Sagfører Chr. Jensen'''''''' ''Købmand Chr. P. Sønderskov'' ''Distriktslæge Kampmann'' ''stiftede A/S til Beplantning'' '' af Tarm Hede'' ''1885'' ''Tilplantning af sand- og lyngbanker'' Formålet med oprettelsen af aktieselskabet var, at man skulle stå for '''''en''''''''''' '''''tilplantning af Tarm Hede og være med til at forskønne egnen og til sin tid at skaffe aktionærerne udbytte. ''''''''''' Tarm-egnen var dengang meget fattig på beplantning, og i 1880 kan nævnes, at der ikke var plantet ét træ på heden. Det første, der blev beplantet og senere købt af aktieselskabet, var arealet vest for Gl. Kongevej, der havde bestået af flyvesandbanker og gamle hulveje. I protokollen betegnes området som '''''Den nordre plantage'''''''''''. Blandt byens borgere også kaldet for '''Lilleskoven''' og senere for '''Kongelunden'''. Der blev efterfølgende opdyrket hede og plantet mere skov. Lilleskoven blev solgt, og mindestenen blev flyttet, men dette kan der kan læses mere om i hæftet: '''''A/S Beplantning af Tarm Hede – Tarm Plantage ApS.''''''''''' '''''2014, Inger Hansen.'''''