Bellinge Forsamlingshus

Intro

Bellinge Forsamlingshus lå oprindelig på Brogårdsvej 6. Det blev bygget i 1907 og lå på adressen indtil 1952, hvor det brændte. Efter branden blev det flyttet til Brogårdsvej 12 B. I 1970érne blev forsamlingshuset nedlagt og solgt til privat anvendelse.

Huset hed oprindelig Bellinge Samlingshus, i 1922 blev man enige om at ændre navnet til Bellinge Forsamlingshus.

Forsamlingshuset blev stedet hvor sognet mødtes til gymnasik, dilettant, foredrag, danseskole, fest og officielle handlinger f.eks. valghandlinger.

Den 12 marts 1907 afholdtes stiftende generalforsamling for de interesserede. Der var tegnet andele a 25 kr. og man hæftede solidarisk.
Huset blev bygget for 7.000 kr. og det blev indviet 2. oktober 1907, efter indvielsen var det nødvendigt med en ekstra regøring der medførte en ekstraudgift til sæbe og arbejdsløn på 2,00 kr.

Der blev indlagt elektricitet i huset i 1921 og i køkkenet bliver der indlagt vand i 1940 til en pris af 230 kr.

I juli 1952 brændte forsamlingshuset ned til grunden. Bestyrelsen fik hurtigt et byggeudvalg sat sammen og undersøgte muligheden for genopførelse eller flytning af huset. Resultatet blev, at man fik trukket huset tilbage fra Brogårdsvej og der blev mulighed for parkeringsplads ved huset. Branden udløste 40.000kr. fra forsikringen, men det var ikke muligt at opføre et nyt tidssvarende hus for den sum.
13. maj 1954 kunne man holde rejsegilde på et nyt hus, der kom til at koste 140.000 kr.

Huset havde samme anvendelse som tidligere, men den ene stue i huset blev fast anvendt som skolestue, så 2. og 3. klasse kunne undervises hver for sig og forsamlingshusets sal kunne anvendes til skolegymnastik.

Forsamlingshuset blev igennem 1950 - 60´erne anvendt af sognets beboere til mange sammenkomster, men paradoksalt faldt interessen for brugen af huset i takt med at udbygningen af landsbyen skred frem. Tilflyttere engagerede sig i husets forsatte liv, men det endte med at huset blev solgt til privat formål. Der blev etableret ungdomsboliger i huset.

Litteratur: Forsamlingshuset er omtalt i Glimt 1992 og 1993 af Erik Frets.

Bellinge Lokalhistoriske Arkiv har en del materiale, der er afleveret af den sidste bestyrelse.