Bellinge


Bruntonet fotografi af vej med masser af sne, mænd i færd med at rydde. Tekst bagpå: Der øses sne ved Bellinge.


Mindesten for Bystævnet i Bellinge

Intro

Bellinge er nævnt første gang 1326 i formen Ballinensis. Hvis navnet oprindeligt er stavet med to l’er, er det afledt af ordet ball, der betyder bold eller kugle. Er det oprindeligt stavet med et l, er det afledt af balgh, der betyder terrænforhøjning.