Beldringe Flyveplads


En af to kommandobunkere ved Beldringe Flyveplads


Modstandsmandens værelse, hvor der trykkes illegale blade


Køkken anno 1943.


Besættelsesmuseum Fyn har til huse på gården Rosendal.

Intro

Beldringe Flyveplads blev anlagt af den tyske besættelsesmagt i 1944/45. Siden 2013 har Besættelsesmuseum Fyn formidlet bl. a. flyvepladsens historie.

Da krigslykken vendte for Tyskland i løbet af 1943 kom ordren om at forstærke forsvaret af Danmark. Dette skulle ske ved oprettelse af fire flyvepladser (Stützpunkte), tre i Jylland (Vandel, Skrydstrup og Tirstrup) og Beldringe på Fyn.
Der blev beslaglagt næsten 3000 tønder land til den kommende flyveplads i Beldringe. Inden for det beslaglagte område lå landsbyerne Allesø, Beldringe, Tåstrup og dele af Lumby Tårup. Landsbyernes beboere måtte vige for de tyske soldater og danske arbejdere. Bygningerne fik nye funktioner. Nogle gårde blev omlagt til store grisestalde, andre blev ombygget til store spisesale. I Allesø indrettede tyskerne forskellige værksteder, fængsel og oveni købet en biograf. Allesø Skole blev administrationsbygning for den tyske kommandantur.
Der blev anlagt et sidespor fra Nordfynske Jernbane ved Lumby og direkte til hangaren, så materialer kunne transporteres denne vej.
I Beldringe gik anlæggelsen af flyvepladsen også straks i gang. Byggelederen rykkede ind på den gamle proprietærgård Rosendal med sin stab. Godt 5000 danske arbejdere gik i gang med at planere og fjerne markskel, så den to kilometer lange og 50 meter brede startbane kunne anlægges.
Der blev også påbegyndt en ti kilometer lang rullebane, der skulle omgive hele pladsen. Langs rullebanen anlagde tyskerne flyverskjul, brændstofdepoter og adskillige bunkere, blandt andet to kommandobunkere
I dag kan man stadig finde flere kilometer rullebane i området omkring Allesø og Beldringe.


I krigens sidste måneder ankom op mod 250.000 tyske flygtninge til Danmark. Ca. 1500 af dem kom til at bo i det tidligere beslaglagte område i forbindelse med Beldringe Flyveplads. Efterhånden som de tyske soldater rejste hjem, rykkede flygtninge ind i stedet. Her boede flygtninge side om side med de engelske tropper, der overtog pladsen en uge efter befrielsen.
De tyske flygtninge forlod Allesølejren i februar 1947, hvorefter de blev samlet i Grove. Herfra vendte de hjem, ikke til deres hjemegn, men primært til den franske besættelseszone af Tyskland.


Da de sidste tyske flygtninge havde forladt Beldringe Flyveplads, overtog Statens Luftfartsvæsen området. Beldringe Flyveplads ændrede navn til Odense Lufthavn.
I 1969 nedbrændte den del af lufthavnsbygningen, der rummede kontroltårn og terminalbygning. Året efter stod den nuværende lufthavnsbygning færdig. Den er udbygget op gennem 1970erne og 1980erne. Landingsbanen er blevet forlænget for at imødekomme kravene fra nyere fly.
Åbningen af Storebæltsforbindelsen betød i 1998 dødsstødet for indenrigsflyvningen fra Odense Lufthavn. Staten overdrog lufthavnen til Fyns Amt og Odense, Munkebo, Søndersø, Otterup og Bogense kommuner. Med nedlæggelsen af amterne og kommunalreformen overgik driften til Odense og Nordfyns kommuner.
Odense Lufthavn tog i maj 2013 navneforandring til Hans Christian Andersen Airport, som led i en ny vækststrategi for lufthavnen. I dag er der flere internationale ruter fra Hans Christian Andersen Airport. Blandt andet til Kreta, Antalya og Sorrento.


Besættelsesmuseum Fyn åbnede i 2013. Museet har til huse i gården Rosendal, hvor der er indrettet en permanent udstilling om modstandsbevægelsen, tyskernes tilstedeværelse og dagligdagen som den tegnede sig for danskerne i årene 1940-45.
Desuden råder museet over en kommandobunker fra 1944. Her kan man finde en udstilling om Beldringe Flyveplads.

www.besaettelsesmuseumfyn.dk