Behrensvej


Behrensvej. Kolding Stadsarkiv


Behrensvej. Kolding Stadsarkiv


Slotsmøllens ølvogn med 3 heste foran bryggeriet.


Slotsmøllens bygninger med Behrensvej i midten af billedet. I forgrunden ses Slotsmøllens eng inden den blev bebygget. I venstre side ses Mazantigade og banegården, og yderst til højre skimtes lidt af Staldgården ved Koldinghus.

Intro

Behrensvej er et gadenavn fra 1937. Tidligere gadenavne: Havevej og Tværvej. Gaden er opkaldt efter direktøren på bryggeriet Slotsmøllens Fabrikker Vilhelm Behrens.

Vejen forbinder Fredericiagade og Mazantigade. Det er nærliggende at se vejens anlæggelse som sammenhængende med anlægget af Mazantivej i 1885, idet bebyggelsen på Slotssøens østside (Ejlersvej) herved fik en bedre forbindelse mod syd og Slotsmøllen fik endnu en udkørselsvej. Vejen kom samtidig til at adskille bryggeribygningerne fra det boligbyggeri, der navnlig efter 1900 voksede op øst for Slotsmøllen langs Fredericiagade og Mazantigade.

På bykortene optræder vejen første gang 1891 - dog vedvarende uden navn. På et enkelt kort fra 1930 er gadenavnet Tværvej fundet. Det er tvivlsomt om dette var et officielt navn, da navnet Tværvej blev brugt for nuværende Lærkevej. Ved gadenavnereformen i 1937 fik vejen navnet Behrensvej opkaldt efter afdøde bryggeridirektør Vilhelm Behrens.

Ved opførelsen af kompekset Slotsmøllen i 2005 med bl.a. nyt bibliotek blev vejen udvidet og, idet den nu var udkørselsvej for kompleksets parkeringsplads og –kælder.


Behrens, Vilhelm (1853-1917)

Vilhelm Behrens blev født på 16. oktober 1853 på herregården Voergård i Vendsyssel. Faderen var mejeriforpagter på Voergaard Johan Friederich Daniel Behrens, der senere blev ejer af herregården Rønnovsholm i Børglum. Vilhelm Behrens blev uddannet farmaceut 1875, hvorefter han havde ansættelse på flere apoteker. I 1882 opgav han farmacien og rejste til Tyskland, hvor han på forskellige bryggerier satte sig ind i bryggeridrift ligesom han deltog i et kursus på Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske laboratorium.

I 1887 fik han ansættelse på Slotsmøllens Fabrikker og efter Mazantis død overtog han 1. juli 1889 direktørstillingen. Samme år blev indrettet nye lager- og gæringslokaler for hvidtøl og det gamle bageri og mølleri nedlagt. Slotsmøllen blev nu en virksomhed som alene var bryggeri. I 1894 udsendtes det første pilsnerøl fra Slotsmøllen og bryggeriet var blandt de første i Jylland med den ølsort. Der blev introduceret ny øltyper bl.a. for at tilgodese kunder med til tilknytning til den voksende afholdsbevægelse i 1900-tallets begyndelse.

Vilhelm Behrens var i en periode medlem af distriktsrådet for Kolding Landdistrikt og sad i flere år i bestyrelsen for Museet på Koldinghus til hvilket museum han skænkede sin betydelige numismatiske samling.

I 1916 annoncerede Vilhelm Behrens at han af helbredsgrune ønske at fratræde. Han døde natten til 25. oktober 1917 efter en ”håbløs operation” på Kolding Sygehus. Herefter blev Jacob Færch direktør.
I 1937 opkaldtes Behrensvej efter ham.