Begravelsespladsen ved Corselitze


Josephine Emilie Sheels gravsten fra 1833


Begravelsespladsen i Østerskoven


Sten for Michael Classen og Anna Elisabeth Classen. Michael var fætter til Det Classenske Fideicommis stifter Johan Frederik Classen og direktør for Det Classenske Fideicommis 1812-1834.


Sten for Peter Hersleb Clasens Søster Justine Louise Constance Lange og hendes mand Marcus Jonas Lange


Sten for Emilies mor Clara Charlotte Scheel.


Begravelsespladsen med klippede bøgehække.Begravelsespladsen var oprindeligt noget større og indhegnet af et hvidmalet stakit.

Intro

I 1833 fik Peter Hersleb Classen tilladelse til at anlægge en begravelsesplads for sig og sin familie i Hovedgården Corselitzes nærmestliggende skov.

Peter Hersleb Classen (den yngre) fik tilladelsen til anlægge begravelsespladsen i maj 1833, og den første, der blev begravet på stedet, den 21. december 1833, var Josephine Emilie Scheel. Hun var søster til Peter Hersleb Classens hustru og døde den 7. december 1832 på Corselitze, hvor hun ifølge kirkebogen nedkom med et barn, hvis skæbne er ukendt.
Hun blev straks bisat i Det Hincheldeyske Kapel i Sdr. Alslev kirke, hvor hun kom til at henstå i et år.

Senere blev hendes mor, Clara Charlotte Scheel, og Peter Hersleb Classens forældre Michael og Anna Elisabeth Classen samt hans søster og hendes mand begravet der.

Selv om Peter Hersleb Classen søgte om tilladelse til at anlægge en begravelsesplads til sig og sin familie, er han og hans hustru begravet på kirkegården ved Vinderød kirke.