Beghuset
Intro

Det lille hus, som er opført i 1770’erne, har haft flere funktioner. Det dels kogehus, hvor skibskokkene kunne lave mad, dels blev det brugt til at koge beg, som er en slags tjære, man tætner skibene med.

Det lille hus, som er opført i 1770’erne, har haft flere funktioner. Det var kogehus, hvor skibskokkene kunne lave mad, når skibene var i havn. På grund af brandfaren, var det ikke tilladt at have åben ild ombord, når man lå i havn. Beghusets indre minder om de oprindelige dragørkøkkener, med en fast bænk hvor der kan tændes op og et pyramideformet loft, der leder op til skorstenspiben. Huset blev også brugt til at koge beg, en slags tjære, som blev brugt til at kalfatre – dvs. tætne – træskibenes planker med. Derfor kaldes bygningen for beghuset. Fra 1920'erne fungerede beghuset som offentligt toilet, og datidens brug af klorholdige rengøringsmidler har gjort det vanskeligt at holde kalken fast på ydervæggene. Beghuse fandtes tidligere i alle havnebyer, men der er nu kun bevaret tre: i Dragør, Assens og Ærøskøbing. Dragørsbeghus er fredet.