Befrielsesstenen i Vester Egesborg


Befrielsesstenen/Fredsstenen i Vester Egesborg

Intro

Stenen står ved gadekæret i Vester Egesborg.

Beboere fra Vester Egesborg tog initiativ til rejsningen af mindesmærket og finansierede omkostningerne. Stenhugger Gunnar Møller-Hansen, Tappernøje udførte arbejdet. Selve stenen er skænket af centralbestyrer Børge Olsen, Vester Egesborg. Stenen lå på hans grund. ''Tekst på stenen:'' "Danmarks Frihed Folkets Lykke Til Minde om Freden og Friheden 5. Maj 1945 rejst af Sognets Beboere"