Bedsted kirke


Bedsted kirke. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Bedsted kirke ligger midt i Bedsted by og og fungerer som kirke for Arndrup, Bedsted, Gravlund, Mårbæk og Øster Terp.

Bedsted kirke ligger i den sydlige udkant af Bedsted og fungerer som kirke for de 5 landsbyområder i sognet: Arndrup, Bedsted, Gravlund, Mårbæk og Øster Terp.

Kirken blev i middelalderen viet til to skytsengle: Jomfru Maria og den tyske helgen St. Godehard.

Kirkens bygninger

Den ældste del af kirken stammer fra slutningen af 1100-tallet. Først i slutningen af 1500-tallet har kirken fået sin nuværende fremtoning. Kirken bærer præg af fire stilarter svarende til tidsperioder. Koret og den østlige del af skibet er fra den romanske periode, 1050-1250. Da kirken hurtigt blev for lille, forlængede man skibet mod vest. Dette skete o.1300, den senromanske periode.

Våbenhuset og tårnet blev opført i 1400-tallet, den gotiske periode. Den seneste tilbygning er trappehuset på den nordlige side af tårnet. Det er bygget i slutningen af 1500-tallet i renæssance stil. Klokken stammer fra Holland. Den er fra 1490 og dermed en af de ældste i Sønderjylland.

Kirken er jævnligt blevet restaureret. Årstallene 1757, 1788 og 1929 på tårnet angiver nogle af disse restaureringer. Senest er kirken restaureret i 1941-42 og 1980.


Da kirken har været forskånet for brande og krige, er inventaret, trods den høje alder, i flot stand. Under restaureringen i 1941-42 bragte man de oprindelige farver fra 1770’erne tilbage til kirken, så den i dag fremstår så original som muligt.

Krucifiksfiguren over triumfbuen og krucifiksgruppen på nordvæggen med Kristusfiguren flankeret af Maria og Johannes er ligeledes fra slutningen af 1400-tallet.

Alterbordet er middelalderligt og opmuret af munkesten. Rundt om alteret er bygget et alterbord. Under restaureringen i 1941 fandt man i alteret et hulrum, der sandsynligvis er en oprindelig helgengrav. Her må der have ligget relikvier af Jomfru Maria og den tyske helgen St. Godehard, som kirken var viet til i middelalderen.

Altertavlen er fra omkring 1525. Midtertavlen viser Korsfæstelsen af udskårne figurer. Jesus på korset er omgivet af Maria Magdalene, Jomfru Marias mor Anna, Johannes Døberen og Antonius. Sidefløjene indeholder figurer af de 12 apostle. Motivet på predellaen under altertavlen er Veronicas svededug holdt af to svævende engle. Figuren af Jomfru Maria med barnet er oprindeligt et katolsk sidealter fra slutningen af 1400-tallet og har muligvis forbindelse til Jomfru Maria som kirkens skytsengel.

Prædikestolen er fra o.1660. Den er smykket med relieffer, der viser Jesus liv, nemli Bebudelsen, Dåben, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Himmelfarten. Over prædikestolen hænger en lydhimmel. Den blev i 1737 delvis fornyet pga. forfald.

Døbefonden, udhugget i granit, er fra romansk tid og muligvis lige så gammel som kirken.

I år 2000 blev orgelet fra 1877-78 udskiftet. Det nye orgel har 15 stemmer og er bygget af Markussen og Søn, Åbenrå.


Kirkegården er omringet af et ca. 1 ½ meter højt kampestensdige. Der er 3 indgange. I syd og øst er der låger, mens der mod nord er en muret portal.

I kirkegårdens sydvestlige del står en mindesten over 22 unge mænd fra sognet, der faldt under 1. Verdenskrig. Mindestenen blev afsløret den 20. november 1921.

På den nordlige del af kirkegården ligger guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye begravet.
Den 26. april 1848, under 3 års krigen, blev den kun 29-årige Lundbye offer for et vådeskud. Uheldet skete mens hans bataljon gjorde holdt nær Arndrup Mølle. Lundbye blev bragt til Bedsted, hvor han blev begravet svøbt i et Dannebrogsflag. På sin rejse til Bedsted for at besøge sønnens grav, døde Cathrine Lundbye den 13. jan. 1863 i Åbenrå. Hun blev stedt til hvile ved sin søns side. Foruden gravstedet findes der i Bedsted bys vestlige udkant et mindesmærke for Lundbye. Ligeledes er en af byens gader opkaldt efter ham.