Beckersvej


Beckersvej, vinteren 2009.

Intro

Vejen har navn efter historikeren Tyge A. Becker, der blev født på Tirsbæk i 1812 som søn af ejeren af Tirsbæk gods (1812-1840) C. F. Becker.

I Historisk Quartalsskrift Orion skrev Tyge A. Becker bl.a. om fiskeriet ved Tirsbæk. Han fortalte bl.a. at amtet indkaldte en fisker fra Limfjordsbyen Nibe for at lære fiskerne ved Tirsbæk at fange flere sild og fiskerkonerne at nedlægge fiskene.

Efter et par års forløb vendte Nibefiskeren tilbage til sin hjemby. Han var vistnok ikke særlig velset af de stedlige fiskere, men Becker mener dog, at sildefangsten steg efter hans tilbagerejse og at fiskerkonerne meget vel forstod at nedlægge og behandle fisken.

Det må være den fiskeriinteresserede T. A. Becker, man har villet mindes i vejnavnet.