Bechs Mølle i Svaneke


Bechs stubmølle. Danmarks ældste vindmølle står lige nord for Svaneke


Møllens gangtøj (hjul). I møllen findes en mænge finurlige hjul og transmissioner, der skaffer kraft til de mange kværne.


Stubmøllen ca. 1915. Bechs Stubmølle og møllerhuset. I gavlen til højre var der en årrække bageri.


Bechs Stubmølle med møller (1). Møllehuset hænger på stubben og drejes om denne vha. "svansen", som samtidig tjener som trappe.


Bechs Stubmølle med møller (2). Bechs Stubmølle med møller


Svaneke i uvejr. Svanekes stubmølle i uvejr. Vingerne er sat i kors - hvilket signalerede "kortere pause"


Kort 1851. På Mansas kort fra 1851 ses, at der var fire møller ved Svaneke. Tre nord for og en syd for byen.

Intro

Stubmøllen på Møllebakken 13 i Svaneke er opført 1629. Dermed er Bechs Mølle landets ældste bevarede vindmølle. I 1700-tallet var møllen den midterste af tre stubmøller i Svanekes nordlige udkant. Møllen har sit navn efter Hans Bentzen Bech, der overtog den i 1814...

Stubmøllen på Møllebakken 13 i Svaneke er opført 1629. Dermed er Bechs Mølle landets ældste bevarede vindmølle. I 1700-tallet var møllen den midterste af tre stubmøller i Svanekes nordlige udkant. Møllen har sit navn efter Hans Bentzen Bech, der overtog den i 1814. Oprindeligt stod møllen direkte på klippen, men blev flyttet ved omlægningen af vejen i 1866. Da fik møllen en træfod at stå på. Møllehuset blev udvidet og fik lavet helt usædvanlige tekniske indretninger. Der blev plads til hele fire kværne i den ellers teknisk set primitive stubmølle. Bechs Mølle har stadig sejl af træflager, kaldet "split". ''Mølleparadiset på solskinsøen'' ”Bornholm er et mølleparadis” - udtrykket er møllebygger John Jensens (1949-2008). Selv om mange møller er forsvundet fra solskinsøen i Østersøen, byder Bornholm stadig på tre bevarede vandmøller, tre stubmøller og tolv hollandske vindmøller. I resten af Danmark skulle møllere frem til 1852 have en kongelig bevilling til at opføre nye møller. Men på Bornholm har mølleriet altid været frit. Stort set alle mølletyper har været kendt på Bornholm gennem tiden. En bevaringsplan fra 1950’erne har sikret, at Bornholms møller generelt er bedre bevaret end i resten af landet. Stubmøllen Bechs Mølle har derfor fornemt selskab af Danmarks største hollandske vindmølle i Gudhjem og Danmarks sidste private valsemølle i Åkirkeby.