Bebyggelse fra bronzealderen


Udgravningen er i gang


Resterne af en kop. Den blev fundet på bunden af en grube.


En spydspids af flint

Intro

Ved Jespervad fandt arkæologerne fra Museum Østjylland en bebyggelse fra bronzealderen. Sporene efter de folk der boede her for mere end 3000 år viser sig i form af et langhus og en del gruber. Nogle af gruberne er fyldt med keramik og har måske fungeret som ovne eller brønde for bronzealderens folk