Bebyggelse fra ældre jernalder, vikingetid og ældre middelalder i Skønager
Intro

I forbindelse med anlæggelsen af en ørredesø på en mark i Øster Vedsted, undersøgte Den antikvariske Samling et område på ca. 1200 m2. Forud for undersøgelsen var der foretaget en prøvegravning, der påviste anlæg fra ældre jernalder (omkring år 0) og ældre middelalder (1000-1100-tallet).

[http://www.sydvestjyskemuseer.dk/media/153237/ASR_1273__Skoenager.pdf Klik her for at læse den kulturhistoriske rapport.]