Baunehøjvej


Til venstre i baggrunden ses Baunhøj Mølle med beboelseshus foran.

Intro

En bavnehøj er et højdepunkt som fra middelalderen og til 1800-tallet brugtes til signalering om faresituationer, fx en angribende fjende. En brændestabel, en bavn, antændtes, så faresignalet kunne ses langt omkring.

En bavnehøj er et højdepunkt som fra middelalderen og til 1800-tallet brugtes til signalering om faresituationer, fx en angribende fjende. En brændestabel, en bavn, antændtes, så faresignalet kunne ses langt omkring. Grenaas Bavnehøj har været det højeste punkt ved indsejlingen til Kolindsund og herfra har man kunnet advare mod eventuelle fjender, der kom fra havet. I nyere tid er Bavnehøj mest kendt for møllen, der nu fungerer som udstillingssted, men også bruges til formidling af møllens historie og funktion i bl.a. Norddjurs Skoletjeneste.