Batteriet ved Hestehoved i Corselitze Østerskov


En del af skansen med voldgrav.


Udsigt fra skansen


Mindetavle for højtalerens opfinder, Peter L. Jensen.


Lodsbroen ved Hestehoved Batteri

Intro

Skanse anlagt i 1807 til beskyttelse af indsejlingen i Grønsund. Nedlagt som befæstning i 1923, men aldrig sløjfet.

Batteriets ydre mål var 66 x 77 m, og det var omkranset af en 3 meter dyb voldgrav med et 3 meter højt palisanderværn midt i voldgraven. På voldene har der stået 6 kanoner, der kunne affyre kugler på 36 pund.
Batteriet kom aldrig i brug som fæstning, men soldaterne, der var indkvarteret i barakker lidt syd for Batteriet, udførte i de 7 år krigen varede (1807-1814) en del kapringer af engelske handelsskibe.

I forbindelse med batteriet blev der i 1810 opført 3 lodhuse i nærheden. Husene blev i 1892'erne erstattet af nye. Det nordligste blev i 1947 flyttet til Moseby Skovled. De to øvrige ligger der stadig, og det ene er højtalerens opfinder Peter L. Jensens barndomshjem. Der er opsat en mindetavle på husets væg.