Batteri ved Alnor


Batteri ved Alnor. I baggrunden Alnor mølle.

Intro

Eftersom preuserne anlagde to pontonbroer over sundet ved Egernsund, anlagde man også ved Alnor et batteri der kunne beskytte broerne.

Batteriet kom allerede i aktion den 18. februar 1864, for da var det danske panserbatteriskib Rolf Krake blevet sendt ud for at tilintetgøre pontonbroerne. Det lykkedes ikke, da skibet ikke kunne gå så langt ind under land. Rolf Krake fik heller ikke nævneværdige skader. Batteriet fra Alnor affyrede 170 skud og batteriet fra Holnis 94 skud - ca. 100 ramte Rolf Krake.

Placeringen af batteriet ved Alnor kan ikke stedfæstes nøjagtigt.