Bastruptårnet


Bastruptårnet set fra siden. Bastruptårnet


Bastruptårnet set oppe fra. Bastruptårnet

Intro

Ved Bastrup Sø i Nordsjælland ligger resterne af et borganlæg fra 1100-tallet. Kun de nederste dele af et kæmpemæssigt rundt tårn står tilbage. Men selv resterne af Bastruptårnet er af imponerende dimensioner. Tårnet er 21 meter i diameter og murene seks meter tykke...

Ved Bastrup Sø i Nordsjælland ligger resterne af et borganlæg fra 1100-tallet. Kun de nederste dele af et kæmpemæssigt rundt tårn står tilbage. Men selv resterne af Bastruptårnet er af imponerende dimensioner. Tårnet er 21 meter i diameter og murene seks meter tykke. Formentlig var murene tyndere i de øvre etager, så der kunne være større rum. Kunsten at brænde mursten blev først udbredt i slutningen af 1100-tallet, så murene består af en kerne af kampesten beklædt med fint udsavede frådsten. En ydre trappe har ført op til indgangen på første etage, og hele borgen lå omgivet af en voldgrav. ''Tårnborgen'' Borgen ved Bastrup Sø tilhørte efter alt at dømme den indflydelsesrige Hvide-slægt. I et brev udstedt af kong Niels omkring 1130 nævnes ”Ebbe af Bastrup”, som formentlig var en af Skjalm Hvides sønner. Bastruptårnet tilhører en borgtype, som blev meget udbredt især i Frankrig og England op gennem 1100-tallet. Det mægtige tårn, som var borgens centrum, blev anvendt til både forsvar og beboelse. I England kaldte man den slags tårne en ”Keep” og i Frankrig en ”Donjon”. I Danmark finder man kun ganske få eksempler på denne type fra 1100-tallet, men Bastruptårnets dimensioner ligger absolut på højde med store tårne i udlandet.