Bastrup bro

Intro

Bastrup bro ved Kongeaaen erstattede en tidligere bro af træ over vadestedet, som forbandt Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig.