Holstens Bastion Slesvigs Bastion Prinsessens Bastion Prins Georgs Bastion Prins Christians Bastion Danmarks Bastion Norges Bastion Kastellet Kongens Bastion Dronningens Bastion Christian den Fjerdes Bryghus Københavns Befæstning Trekroner Nike Afskydningsområde ved Tune Køge som fæstningsby Dragør Søndre Batteri