Holstens Bastion Slesvigs Bastion Prinsessens Bastion Prins Georgs Bastion Prins Christians Bastion Danmarks Bastion Norges Bastion Kastellet Kongens Bastion Dronningens Bastion Københavns Befæstning Trekroner Køge som fæstningsby Dragør Søndre Batteri