Bastian, Emil Møllersgade 41-49


Bastian. Trævarefabrikken blev bygget i 1875


Bastian skorsten. Den ottekantet skorsten er formet som en minaret


Bastian på afstand. Bastian blev fredet i 1988

Intro

I Horsens vidner "Bastian" om industribyens storhed og fald. Trævarefabrikken blev bygget i 1875 af civilingeniør J.C. Clausen for grev Frijs. I dag huser fabrikken blandt andet Region Midtjyllands kontorer. Den del af den oprindelige trævarefabrik, der stadig står, er et maskin- og kedelhus...

I Horsens vidner "Bastian" om industribyens storhed og fald. Trævarefabrikken blev bygget i 1875 af civilingeniør J.C. Clausen for grev Frijs. I dag huser fabrikken blandt andet Region Midtjyllands kontorer. Den del af den oprindelige trævarefabrik, der stadig står, er et maskin- og kedelhus. Huset har en ottekantet skorsten formet som en minaret, og to boliger. Fabrikken er blevet udvidet flere gange, senest i 1936. Men den oprindelige stil med stribet murværk er fastholdt. Fra 1896 og frem til 1965 fremstillede fabrikken telefoner, blandt andet af mærket Kirk. Bastian blev fredet i 1988 og blev renoveret i 2007. ''Grev Frijs' eventyr'' Det var Danmarks rigeste mand, største jordbesidder og 11. statsminister, lensgreve Christian Krag-Juel-Vind-Frijs (1817-1896), der i 1875 lod trævarefabrikken Bastian opføre. Han var en meget ambitiøs mand. Æstetik var ligeså vigtig som funktionalitet for Grev Frijs, og han var stolt af Bastians ottekantede skorsten. Det kostede ham 250.000 kroner, cirka 17 mio. kroner i vore dages penge, at opføre fabrikken. Størstedelen gik til pynt og lir. Fabrikken var smuk, og bygninger og inventar var topmoderne. Trods billige råvarer og et produktionsapparat i top blev Bastian imidlertid aldrig rentabel. På sit dødsleje måtte grev Frijs sælge sin elskede Bastian for den beskedne sum af 40.000 kroner.