Barneholm i Nakskov Fjord


Dannebrog ved Barneholm 1977


Barneholm 1960


Set fra luften over Barneholm 1982

Intro

Barneholm ligger ved indsejlingen til Nakskov Fjord og er i privat eje.

Barneholm er på 17,7 tdr. land. Under svenskekrigen i 1657-60 havde svenskerne anlagt en ca. 20 m
lang skanse på øens nordside. Den er senere blevet pløjet ned. Skansens opgave var at beskyde
fjendtlige skibe under den svenske belejring.

Den første bebyggelse på Barneholm omtales i 1858. Det var et lille husmandssted. Den nuværende
kassebygning er fra 1964. Ideen var at skabe en marina, men det måtte opgives.
I dag er holmen et fristed for mange forskellige dyr og fugle. Egern og andre gnavere, ugler, nattergale,
fasaner og mange hav- og strandfugle.

Barneholms flora består af alm. kvikgræs, malurt og tagrør. Hindebæger, kveller, sandkryb mv. samt
en fredet art af gøgeurt. Holmen har nu ikke været opdyrket i en årrække, så dyre- og plantelivet har
fået en opblomstring.