Barløse


Barløse Skole, klassebillede, o. 1915.


Postkort. Parti fra Barløse. Billedet tilhører Erling Lykke.


Postkort. Barløse. Tilhører Erling Lykke.


Postkort. Barløse. Tilhører Erling Lykke.


Postkort. Barløse. Tilhører Erling Lykke.

Intro

Barløse er nævnt første gang 1367 i formen Barclose. Forleddet er navneordet barth, som betyder kant. Efterleddet er ’-løse’, der har en omstridt etymologi og betydning. Kan betyde eng eller græsgang.